He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת עשרה בטבת - התשעב

בית המדרש
החינוך לזכירת השואה
החינוך לזכירת השואה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
צום העשירי יהיה לששון ולשמחה
צום העשירי יהיה לששון ולשמחה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
צמיחה מתוך משבר
צמיחה מתוך משבר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
החושך בתרגום התורה
החושך בתרגום התורה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תרגום התורה ליוונית
תרגום התורה ליוונית
מספר פרק בסדרה : 6
play3