He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרקי אבות - התשסו

בית המדרש
הקדמה לפרקי אבות
הקדמה לפרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
משה קבל תורה מסיני
משה קבל תורה מסיני
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תיקון ליל שבועות : לקרוא פסוקים כל הלילה בלי להבין – זה לא ביטול תורה ?
תיקון ליל שבועות : לקרוא פסוקים כל הלילה בלי להבין - זה לא ביטול תורה ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
משה קבל תורה מסיני – המשך
משה קבל תורה מסיני - המשך
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אנטיגנוס איש סוכו
אנטיגנוס איש סוכו
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יהושוע בן פרחיה וניתאי הארבלי
יהושוע בן פרחיה וניתאי הארבלי
56 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
עשה לך רב , הרחק משכן רע
עשה לך רב , הרחק משכן רע
57 דקות
מילות מפתח:עשה לך רב, פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ואל תתיאש מן הפורענות
ואל תתיאש מן הפורענות
55 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
שמעיה ואבטליון
שמעיה ואבטליון
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הלל ושמאי קיבלו מהם
הלל ושמאי קיבלו מהם
53 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרן
הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרן
52 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הלל הזקן היה אומר … נגיד שמיה אבד שמיה
הלל הזקן היה אומר ... נגיד שמיה אבד שמיה
55 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי – פרק א משנה יד
הוא היה אומר אם אין אני לי מי לי - פרק א משנה יד
54 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה
שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה
53 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
רבן גמליאל היה אומר….
רבן גמליאל היה אומר....
54 דקות
מילות מפתח:פרקי אבות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
שמעון הצדיק אומר על שלושה דברים העולם עומד
שמעון הצדיק אומר על שלושה דברים העולם עומד
מספר פרק בסדרה : 18
play3