Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשסט

פרק 9
54 דקות
"וחטאתי נגדי תמיד " - מה הצורך בוידוי אחרי וידוי ?
פרק 8
59 דקות
התשובה מתקבלת בעשרת ימי תשובה יותר מאשר בשאר השנה: הרב אורי שרקי
פרק 7
57 דקות
תועלת הוידוי רק בצרוף התשובה
פרק 6
63 דקות
ומהי התשובה ? - שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו
פרק 5
55 דקות
התשובה מכפרת על הכל
פרק 4
61 דקות
וידוי על שעיר המשתלח
פרק 3
58 דקות
המחלוקת בדבר ריבוי בוידוי בין הרמבם לבעלי הנסתר
פרק 2
51 דקות
תשובה לבורא ותשובה מהחטא
פרק 1
55 דקות
פתיחה להלכות תשובה
דילוג לתוכן