פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשסט

פרק 9
54 דקות
"וחטאתי נגדי תמיד " - מה הצורך בוידוי אחרי וידוי ?
פרק 8
59 דקות
התשובה מתקבלת בעשרת ימי תשובה יותר מאשר בשאר השנה: הרב אורי שרקי
פרק 7
57 דקות
תועלת הוידוי רק בצרוף התשובה
פרק 6
63 דקות
ומהי התשובה ? - שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו
פרק 5
55 דקות
התשובה מכפרת על הכל
פרק 4
61 דקות
וידוי על שעיר המשתלח
פרק 3
58 דקות
המחלוקת בדבר ריבוי בוידוי בין הרמבם לבעלי הנסתר
פרק 2
51 דקות
תשובה לבורא ותשובה מהחטא
פרק 1
55 דקות
פתיחה להלכות תשובה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן