פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 18:33 | הבדלה: 19:52 (ירושלים) 

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשסח

פרק 9
55 דקות
"יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל"
פרק 8
64 דקות
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני ה' בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו
פרק 7
56 דקות
כל המתוודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב
פרק 6
55 דקות
מהי התשובה
פרק 5
60 דקות
ארבעה חילוקי כפרה ותשובה שלימה וגמורה
פרק 4
54 דקות
העצה היחידה בזמנינו להיטהר מהחטא - תשובה
פרק 3
56 דקות
התנאי לכפרה - עשיית תשובה ווידוי דברים
פרק 2
50 דקות
מי הוא זה הצריך לעשות תשובה
פרק 1
49 דקות
מצוות עשה שישוב החוטא מחטאו לפני ה'

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן