יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשע

פרק 9
53 דקות
יראה האדם את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו זכאי
פרק 8
49 דקות
בראש השנה כל העולם נידון
פרק 7
58 דקות
תשובה על עברות שבין אדם לחברו
פרק 6
54 דקות
דרכי התשובה
פרק 5
52 דקות
איזוהיא תשובה גמורה ?
פרק 4
50 דקות
אם התשובה מכפרת על כל העברות מדוע צריך את בית המקדש
פרק 3
55 דקות
תשובה וכפרה
פרק 2
49 דקות
וידוי
פרק 1
46 דקות
האם יש מצוה לעשות תשובה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!