He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מעשה בראשית -

בית המדרש
בריאת האדם – שיעור מספר 1
בריאת האדם - שיעור מספר 1
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
והנה טוב מאוד חלק ב – שיעור מספר 5
והנה טוב מאוד חלק ב - שיעור מספר 5
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
והנה טוב מאוד – שיעור מספר 4
והנה טוב מאוד - שיעור מספר 4
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בצלמינו כדמותינו – שיעור מספר 3
בצלמינו כדמותינו - שיעור מספר 3
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
משמעות המילה בראשית – שיעור מספר 2
משמעות המילה בראשית - שיעור מספר 2
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ואד יעלה מן הארץ -שיעור מספר 10
ואד יעלה מן הארץ -שיעור מספר 10
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כי בו שבת – שיעור מספר 8
כי בו שבת - שיעור מספר 8
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אלה תולדות השמיים והארץ – שיעור מספר 9
אלה תולדות השמיים והארץ - שיעור מספר 9
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לעשות את השבת -שיעור מספר 6
לעשות את השבת -שיעור מספר 6
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שבת מנוחה – שיעור מספר 7
שבת מנוחה - שיעור מספר 7
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ויהי האדם לנפש חיה – שיעור מספר 11
ויהי האדם לנפש חיה - שיעור מספר 11
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
בגן עדן מקדם שיעור מספר 13
בגן עדן מקדם שיעור מספר 13
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ויפח באפיו נשמת חיים – שיעור מספר 12
ויפח באפיו נשמת חיים - שיעור מספר 12
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עץ החיים ועץ הדעת חלק ראשון – שיעור מספר 14
עץ החיים ועץ הדעת חלק ראשון - שיעור מספר 14
57 דקות
מילות מפתח:עץ הדעת
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עץ החיים ועץ הדעת חלק שני – שיעור מספר 15
עץ החיים ועץ הדעת חלק שני - שיעור מספר 15
70 דקות
מילות מפתח:עץ הדעת
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
עץ החיים ועץ הדעת חלק שלישי –  שיעור מספר 16
עץ החיים ועץ הדעת חלק שלישי - שיעור מספר 16
61 דקות
מילות מפתח:עץ הדעת
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
המוות –  שיעור מספר 17
המוות - שיעור מספר 17
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
לא טוב היות האדם לבדו – חלק א –  שיעור מספר 18
לא טוב היות האדם לבדו - חלק א - שיעור מספר 18
מספר פרק בסדרה : 18
play3