He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עולת ראי"ה - חשון תשעא

בית המדרש
גדלות בתורה תלויה בגדלות בתפילה
גדלות בתורה תלויה בגדלות בתפילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עבודת ה' בכל תחומי החיים
עבודת ה' בכל תחומי החיים
46 דקות
מילות מפתח:טיול, תפילה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
יחס רציני לתפילה מאפשר לה לפעול את פעולתה
יחס רציני לתפילה מאפשר לה לפעול את פעולתה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
העושה תפילתו קבע – אין תפילתו תחנונים
העושה תפילתו קבע - אין תפילתו תחנונים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
על מה מתפללים ?
על מה מתפללים ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בקשת התפילה על ידי מלאכים וסדר הספירות להשפעת החסד
בקשת התפילה על ידי מלאכים וסדר הספירות להשפעת החסד
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
קימו עליהם לעשות פורים
קימו עליהם לעשות פורים
27 דקות
מילות מפתח:פורים
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
סימני ליל הסדר – חלק א
סימני ליל הסדר - חלק א
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
סימני ליל הסדר – חלק ב
סימני ליל הסדר - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תפילות כנגד תמידין וכנגד אבות
תפילות כנגד תמידין וכנגד אבות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הדרכת התפילה וחלקיה
הדרכת התפילה וחלקיה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פסח ושבועות – לידה ובגרות
פסח ושבועות - לידה ובגרות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
תפקיד התפילה – לחבר את התורה למציאות
תפקיד התפילה - לחבר את התורה למציאות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה
מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ישום הרעיונות הגדולים בחיי המעשה
ישום הרעיונות הגדולים בחיי המעשה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מה גורם לקבלת התפילה – אריכות או קיצור ?
מה גורם לקבלת התפילה - אריכות או קיצור ?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
משנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה
משנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"שערי דמעה לא ננעלו"- ערכה של תפילה בדמע
"שערי דמעה לא ננעלו"- ערכה של תפילה בדמע
מספר פרק בסדרה : 18
play3