He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מתחיל בחינוך

בית המדרש
הרב יונה גודמן בשיעור מיוחד על חינוך ילדים: להיות חופשי, להציב גבולות
הרב יונה גודמן בשיעור מיוחד על חינוך ילדים: להיות חופשי, להציב גבולות
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שיקום הנוכחות ההורית – פינה מספר 2
שיקום הנוכחות ההורית - פינה מספר 2
6 דקות
מילות מפתח:חינוך
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הרב יונה גודמן: המינון הנכון של מחשב לילדים
הרב יונה גודמן: המינון הנכון של מחשב לילדים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
עוברים לחינוך בפס רחב – פינה מספר 4
עוברים לחינוך בפס רחב - פינה מספר 4
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בית ריק – מידי… – פינה מספר 5
בית ריק – מידי... – פינה מספר 5
7 דקות
מילות מפתח:חינוך
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גבולות ברורים – וגמישים! – פינה מספר 6
גבולות ברורים – וגמישים! – פינה מספר 6
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פייסבוק חלק א': מבוא והסבר – פינה מספר 7
פייסבוק חלק א': מבוא והסבר – פינה מספר 7
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פייסבוק חלק ב': סכנות חינוכיות – פינה מספר 8
פייסבוק חלק ב': סכנות חינוכיות – פינה מספר 8
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פייסבוק חלק ג': מדיניות משפחתית מומלצת – פינה מספר 9
פייסבוק חלק ג': מדיניות משפחתית מומלצת – פינה מספר 9
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
טיפוח דו-שיח עם ילדינו בנושאי מחלוקת – פינה מספר 10
טיפוח דו-שיח עם ילדינו בנושאי מחלוקת – פינה מספר 10
12 דקות
מילות מפתח:חינוך, מחלוקת
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם אנו הורים מפונקים?? – פינה מספר 11
האם אנו הורים מפונקים?? - פינה מספר 11
5 דקות
מילות מפתח:חינוך
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
החופש הגדול כאתגר משפחתי: הרב יונה גודמן מאיר את הסוגייה
החופש הגדול כאתגר משפחתי: הרב יונה גודמן מאיר את הסוגייה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ב': שלושת שלבי הכנת קיץ איכותי למשפחה – פינה מספר 13
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ב': שלושת שלבי הכנת קיץ איכותי למשפחה - פינה מספר 13
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ג': לוח הקיץ ככלי חינוכי מרכזי במשפחה –  פינה מספר 14
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ג': לוח הקיץ ככלי חינוכי מרכזי במשפחה - פינה מספר 14
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ד': הפיקניק כמשל – בונים משפחה בקיץ – פינה מספר 15
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ד': הפיקניק כמשל - בונים משפחה בקיץ - פינה מספר 15
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
החופש הגדול כאתגר חינוכי – הרב יונה גודמן
החופש הגדול כאתגר חינוכי - הרב יונה גודמן
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ו' : הורים עושים חסד… – פינה מספר 17
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ו' : הורים עושים חסד... - פינה מספר 17
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ז': השורשים הרוחניים של המתח המשפחתי בקיץ –  פינה מספר 18
החופש הגדול כאתגר חינוכי-משפחתי חלק ז': השורשים הרוחניים של המתח המשפחתי בקיץ - פינה מספר 18
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3