פרשת: בחקתי | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

סדרה: עין אי''ה - חשון תשע

62 דקות
הסיבות להתמדה מתמדת היא קניין חינוכי או טבעית מהותית-הרב יוסף קלנר
62 דקות
כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות - המשך - הרב יוסף קלנר
59 דקות
כהשפעת יציאת מצרים לדורות כך השפעת נתינת התורה לדורות
38 דקות
התורה היא צורת האדם - חלק ג
60 דקות
התורה היא צורת האדם - חלק ב
60 דקות
התורה היא צורת האדם - עין אי''ה עם הרב יוסף קלנר
פרק 346
51 דקות
איזה לימוד הביא את משה להבנה שצריך לשבור את לוחות הברית ? - חלק ב'
פרק 345
57 דקות
איזה לימוד הביא את משה להבנה שצריך לשבור את לוחות הברית ? - חלק א'
פרק 344
62 דקות
מדוע פרש משה מן האשה
פרק 343
53 דקות
פעולת היום והלילה הרוחנית באדם מקבילים לפעולתם הרוחנית באדם
פרק 342
59 דקות
משה פרש מן האישה כדי לא להסתגר בפרטיותו והסכים הקב"ה עימו
פרק 341
55 דקות
שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו
פרק 340
66 דקות
גילוי האידיאל הלאומי הגבלתו והכשרת החיים הטבעיים אל הרוח הגדול
פרק 339
53 דקות
מצות פרישה לקראת נתינת התורה
פרק 338
56 דקות
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" הקדמת הודעת הייעוד הישראלי לנתינת התורה
פרק 337
58 דקות
האדם העייף והחלש עדיף שיתעכב ויקבל השפעה רוחנית במצב איתן
פרק 336
57 דקות
קביעות השבת לעומת 'קביעא דירחא'
פרק 335
65 דקות
דווקא "בשבת מקור המנוחה והעדנים נתנה תורה"
פרק 334
62 דקות
"חידוש הזמן מחדש הרוח באדם"
פרק 333
66 דקות
המחלוקת אודות התאריך בו נתנה התורה"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן