He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עין אי"ה על אגדות התלמוד - התשעב

בית המדרש
הקדמה לספר עין אי"ה וסוגית קריאת שמע של ערבית חלק א
הקדמה לספר עין אי"ה וסוגית קריאת שמע של ערבית חלק א
48 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סוגית קריאת שמע של ערבית חלק ב
סוגית קריאת שמע של ערבית חלק ב
53 דקות
מילות מפתח:קריאת שמע
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ההבדל בין קריאת שמע בערבית ושחרית ובטחון הגאולה – וסוגית קריאת שמע של ערבית חלק ג
ההבדל בין קריאת שמע בערבית ושחרית ובטחון הגאולה - וסוגית קריאת שמע של ערבית חלק ג
50 דקות
מילות מפתח:קריאת שמע
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המחלוקת בעניין זמן קריאת שמע של ערבית – חלק א
המחלוקת בעניין זמן קריאת שמע של ערבית - חלק א
42 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סוגיית קריאת שמע – חלק ב'
סוגיית קריאת שמע - חלק ב'
45 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
סוגיית קריאת שמע – חלק ג'
סוגיית קריאת שמע - חלק ג'
48 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
סוגיית קריאת שמע – חלק ד'
סוגיית קריאת שמע - חלק ד'
52 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
רבי שמעון בר יוחאי
רבי שמעון בר יוחאי
51 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
משמרות המלאכים בלילה כנגד מעשיהם של ישראל ביום
משמרות המלאכים בלילה כנגד מעשיהם של ישראל ביום
53 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
איכות מול כמות בהנהגת האומה והצורך בתלמידי חכמים גדולים שיזכו את הרבים
איכות מול כמות בהנהגת האומה והצורך בתלמידי חכמים גדולים שיזכו את הרבים
48 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
סימני משמרות הלילה ותיקונם
סימני משמרות הלילה ותיקונם
47 דקות
מילות מפתח:משמרות כהונה
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
השפעת חורבן בית המקדש על ישראל ואומות העולם
השפעת חורבן בית המקדש על ישראל ואומות העולם
49 דקות
מילות מפתח:חורבן בית המקדש
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי "
"אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי "
50 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
בזמן שישראל בגלות ובית המקדש חרב – יכולת הקירבה לבורא נמוכה
בזמן שישראל בגלות ובית המקדש חרב - יכולת הקירבה לבורא נמוכה
34 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הרמזים שבאיסור כניסה לחורבה
הרמזים שבאיסור כניסה לחורבה
49 דקות
מילות מפתח:חורבה
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
חצות לילה אקום להודות לך – חלק א
חצות לילה אקום להודות לך - חלק א
41 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
חצות לילה אקום להודות לך – חלק ב
חצות לילה אקום להודות לך - חלק ב
44 דקות
מילות מפתח:בית ראשון
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כל הסומך גאולה לתפילה של ערבית הוא בן העולם הבא
כל הסומך גאולה לתפילה של ערבית הוא בן העולם הבא
44 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 18
play3