פרשת: וישלח | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:14 (ירושלים) 

סדרה: ספר יהושע - התשעב

פרק 36
41 דקות
מות יהושוע בן נון - סיום ספר יהושע
פרק 35
52 דקות
האם לעבוד את ה' בגלל שהוא ה'בוס' או בגלל הכרת הטוב ?
פרק 34
53 דקות
"ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה וידברו את ראשי אלפי ישראל"
פרק 33
53 דקות
נתינת ערי הלווים ללוויים ואזהרת יהושע את שבט גד ראובן וחצי המנשה
פרק 32
46 דקות
עניינן של ערי המקלט והצלת רוצח בשגגה
פרק 31
50 דקות
שבט דן
פרק 30
48 דקות
נחלת השבטים שמעון, זבולון, יששכר, אשר ונפתלי
פרק 29
49 דקות
הצבת המשכן בשילה וגורל השבטים שלא קיבלו נחלה
פרק 28
51 דקות
נחלת שבט יהודה ובני יוסף
פרק 27
52 דקות
נחלת שבט יהודה
פרק 26
53 דקות
נחלת בני גד ובני מנשה
פרק 25
54 דקות
"ויהושע זקן בא בימים"
פרק 24
51 דקות
"ויכה יהושע את כל הארץ ההר והנגב והשפלה"
פרק 23
46 דקות
לכבוד ג' תמוז: יום עצירת השמש על ידי יהושע - שיעור מיוחד של הרב שרקי
פרק 22
54 דקות
"אנחנו נשבענו להם בה' אלהי ישראל ועתה לא נוכל לנגוע בהם"
פרק 21
43 דקות
הגבעונים
פרק 20
44 דקות
אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי ישראל
פרק 19
50 דקות
עונשו של עכן וכיבוש העי
פרק 18
52 דקות
"ויכו מהם אנשי העי כשלושים וששה איש"
פרק 17
55 דקות
"וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן ... מן החרם ויחר אף ה' בבני ישראל"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן