Jerusalem

13°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר יהושע - התשעב

בית המדרש
פתיחה לספר יהושוע
פתיחה לספר יהושוע
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' "
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' "
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' " – המשך
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' " - המשך
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ"
"חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"הכינו לכם צידה כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה"
"הכינו לכם צידה כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"וישלח יהושוע בן נון מן השיטים שנים אנשים מרגלים חרש"  – ראשית ההיסטוריה של הכיבוש
"וישלח יהושוע בן נון מן השיטים שנים אנשים מרגלים חרש" - ראשית ההיסטוריה של הכיבוש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו"
"ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"אך רחוק  יהיה ביניכם ובניו כאלפים אמה במידה"  – מקומה של התרחבות האופקים
"אך רחוק יהיה ביניכם ובניו כאלפים אמה במידה" - מקומה של התרחבות האופקים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פתרון משבר האמון ביהושוע – "ויאמר ה' אל יהושוע היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל"
פתרון משבר האמון ביהושוע - "ויאמר ה' אל יהושוע היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"והיה כנוח כפות רגלי הכהנים….במי הירדן – מי הירדן יכרתון"
"והיה כנוח כפות רגלי הכהנים....במי הירדן - מי הירדן יכרתון"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
שנים עשר האבנים
שנים עשר האבנים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל"
"עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו"
"והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו"
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
ויאמר ה' אל יהושע ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גבורי החיל"
ויאמר ה' אל יהושע ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גבורי החיל"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מפלת יריחו וכיבושה
מפלת יריחו וכיבושה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ויבאו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב"
"ויבאו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן … מן החרם ויחר אף ה' בבני ישראל"
"וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן ... מן החרם ויחר אף ה' בבני ישראל"
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"ויכו מהם אנשי העי כשלושים וששה איש"
"ויכו מהם אנשי העי כשלושים וששה איש"
מספר פרק בסדרה : 18
play3