יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

סדרה: נפש החיים - אלול התשעא

פרק 68
6 דקות
"עיקר עניין הקודש והמקדש ושרית שכינתו יתברך , הוא האדם"
פרק 67
6 דקות
"המשכן והמקדש היו כוללים כל הכוחות והעולמות"
פרק 66
4 דקות
עיקר הכוונה בתפילה- ביטול הפרטיות ומסירות נפש על הכלל
פרק 65
6 דקות
הסודות העליונים של התפילה וגודל השפעתה
פרק 64
3 דקות
"הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים"- התפילה כתכלית ולא כאמצעי
פרק 63
2 דקות
חשיבות נוסח התפילה שתקנו חז"ל לתיקון העולמות
פרק 62
6 דקות
הרב דב ביגון: מה באמת ה' רוצה מאיתנו?
פרק 61
5 דקות
התפילה כתוספת ריבוי וברכה בעולם
פרק 60
7 דקות
עבודת התפילה- כנגד תמידים
פרק 59
3 דקות
התפילה מזון לנשמה
פרק 58
6 דקות
"כל האומר הקב"ה וותרן יוותרו חייו"- מדוע ?
פרק 57
4 דקות
מדוע יציאת הפסולת מהאדם היא איטית והדרגתית ?
פרק 56
6 דקות
מעשי האדם מזינים את העולמות
פרק 55
4 דקות
פליטת הפסולת הגשמית והרוחנית של האדם
פרק 54
6 דקות
השפעת המעשים הרעים על הנשמה
פרק 53
5 דקות
בניית האדם והעולמות כולם על ידי האכילה
פרק 52
3 דקות
מזון ושתייה של תורה ומעשים טובים
פרק 51
4 דקות
צורך הנפש במזון רוחני רב ובריא
פרק 50
5 דקות
התורה והמצוות- קיום כל העולמות
פרק 49
4 דקות
המזון המחבר בין עצמותו יתברך לעולם- עסק התורה והמצוות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!