He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: התפילה כעבודה עצמית -

פרק 10
46 דקות
הכלה רגשית בגיל הרך
פרק 9
32 דקות
נוער הגבעות - פרשת בא
פרק 8
36 דקות
פסוקי דזימרא ופיתוח האינטליגנציה הרגשית
פרק 7
33 דקות
קרבנות ותיקון רגשי
פרק 6
39 דקות
סוד הזיווגים כשורש כל התמודדות
פרק 5
32 דקות
מטבע הברכה ופיתוח נוכחות נפשית
פרק 4
35 דקות
האינטליגנציה האבהית
פרק 3
36 דקות
להתמודד עם ההרס העצמי : עוצמת ההודיה
פרק 2
59 דקות
היחס הנכון אל הגוף
פרק 1
34 דקות
חינוך לתפילה ועבודה עצמית
דילוג לתוכן