Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפגשים בפרשה - התשעב

פרק 7
24 דקות
פרשת ויצא - עם ישראל - הנה זה מתחיל
פרק 6
21 דקות
פרשת תולדות - יעקב ועשו תאומים אך לא זהים
פרק 5
25 דקות
פרשת חיי שרה - חברון עיר האבות
פרק 4
24 דקות
פרשת וירא - זכות הרבים תלויה בו - אברהם אבינו
פרק 3
27 דקות
נפגשים בפרשה: הרב חגי לונדין מארח את הרב זאב קרוב לפרשת לך לך
פרק 2
23 דקות
תיקון עצמי לעומת תיקון הסביבה: הרב לונדין מארח את הרב זאב קרוב זצ''ל על פרשת נח
פרק 1
25 דקות
פרשת בראשית - להתחיל אחרי התוהו ובוהו