פרשת: מקץ | הדלקת נרות: 15:56 | הבדלה: 17:17 (ירושלים) 

סדרה: אורות התשובה - התשעא

פרק 8
40 דקות
תשובה אמונית
פרק 7
47 דקות
התשובה הפרטית והסתמית
פרק 6
48 דקות
תשובה אמונית
פרק 5
49 דקות
תשובה טבעית אמונית שכלית
פרק 4
52 דקות
תשובה מתוך הבטה על הקץ המגולה
פרק 3
50 דקות
הצצה לעולם עליון - עולם האצילות - מתוך תשובה
פרק 2
52 דקות
יסוד הכל הבטחון השלוה והשמחה של אור התשובה
פרק 1
51 דקות
הקדמה לספר 'אורות התשובה'

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן