He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ארחות צדיקים - שער הנדיבות -

בית המדרש
"הנדיבות היא המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות"
"הנדיבות היא המידה אשר יגיע בה האדם למעלות גדולות"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שלושת מיני הנדיבות : בממון בגוף ובחכמה
שלושת מיני הנדיבות : בממון בגוף ובחכמה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הנדיבות היא הופעה של מידת האמונה
הנדיבות היא הופעה של מידת האמונה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המפגש בן רבי יוחנן וריש לקיש בירדן
המפגש בן רבי יוחנן וריש לקיש בירדן
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הנדיבות כשאיננה ממלאת את החסר . . .
הנדיבות כשאיננה ממלאת את החסר . . .
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר .. קודם שישאלוהו"
"הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר .. קודם שישאלוהו"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הצדקה מבררת את יחס ודאגת האדם לזולתו
הצדקה מבררת את יחס ודאגת האדם לזולתו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הנדיבות תלויה באמונת האחדות
הנדיבות תלויה באמונת האחדות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
צדקה תרומם גוי
צדקה תרומם גוי
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ממעלות הצדקה
ממעלות הצדקה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האיזון בין צדק וחסד במשפט האדם ועם ישראל
האיזון בין צדק וחסד במשפט האדם ועם ישראל
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"יהיה נדיב בממונו לקנות מצוות"
"יהיה נדיב בממונו לקנות מצוות"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הופעת הנדיבות בין אדם לחברו ברוח ובגשם
הופעת הנדיבות בין אדם לחברו ברוח ובגשם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
גם מידת הנדיבות צריכה בירור כדי שתופיע במציאות בצורה מתוקנת
גם מידת הנדיבות צריכה בירור כדי שתופיע במציאות בצורה מתוקנת
מספר פרק בסדרה : 14
play3