He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי המלבי"ם - התשעא

בית המדרש
"כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחנך"
"כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחנך"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הברית בחורב והברית בארץ מואב
הברית בחורב והברית בארץ מואב
82 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האבות והבנים
האבות והבנים
87 דקות
מילות מפתח:בנים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בין כפרה לטהרה ובין סליחה למחילה ביום הכיפורים
בין כפרה לטהרה ובין סליחה למחילה ביום הכיפורים
65 דקות
מילות מפתח:יום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"עד שבא אברהם אבינו וקבל שכר כולם.." – פרשת לך לך
"עד שבא אברהם אבינו וקבל שכר כולם.." - פרשת לך לך
103 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
המבול סדום פילגש בגבעה …ואנחנו?!
המבול סדום פילגש בגבעה ...ואנחנו?!
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חיים
חיים
92 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מחלוקתם של יצחק ורבקה ביחס לעשו , אז והיום
מחלוקתם של יצחק ורבקה ביחס לעשו , אז והיום
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
סולם יעקב ?!
81 דקות
מילות מפתח:סולם יעקב
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ויותר יעקב לבדו"
"ויותר יעקב לבדו"
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
בזכות יוסף הצדיק: שיעור לכבוד א' בתמוז, יום פטירת יוסף הצדיק, מאת הרב ערן טמיר
בזכות יוסף הצדיק: שיעור לכבוד א' בתמוז, יום פטירת יוסף הצדיק, מאת הרב ערן טמיר
76 דקות
מילות מפתח:יוסף הצדיק
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
על חלומות ומציאות – פרשת מקץ
על חלומות ומציאות - פרשת מקץ
72 דקות
מילות מפתח:חנוכה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
אפרים ומנשה – מי בראש ?  ואנחנו … – פרשת ויחי
אפרים ומנשה - מי בראש ? ואנחנו ... - פרשת ויחי
83 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
גמגומי גאולה – אז והיום
גמגומי גאולה - אז והיום
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מכות משולשות – פרשת וארא
מכות משולשות - פרשת וארא
88 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
ארבעה בנים בעולם המודרני
ארבעה בנים בעולם המודרני
89 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
סיבובי גאולה
סיבובי גאולה
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בית יעקב ?!
בית יעקב ?!
59 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 18
play3