פרשת: מקץ | הדלקת נרות: 15:56 | הבדלה: 17:17 (ירושלים) 

סדרה: מוסר אביך -

פרק 17
57 דקות
הדרגתיות בקניין המעלות - חלק ב
פרק 16
61 דקות
הדרגתיות בקניין המעלות - חלק א
פרק 15
51 דקות
חשבון נפש מעשי
פרק 14
51 דקות
חשבון הנפש לעיון ולמעשה
פרק 13
47 דקות
יסודות הגאוה ותיקונה
פרק 12
51 דקות
ענוה אמיתית ומזויפת
פרק 11
51 דקות
המידות המצרניות של הגבורה
פרק 10
58 דקות
המידות המצרניות - חלק ב
פרק 9
60 דקות
המידות המצרניות - חלק א
פרק 8
41 דקות
בירור מידות הנפש
פרק 7
53 דקות
כח הכרת הטובה - חלק ג
פרק 6
58 דקות
כח הכרת הטובה - חלק ב
פרק 5
61 דקות
כח הכרת הטובה - חלק א
פרק 4
59 דקות
"בכל דרכיך דעהו" - חלק ב
פרק 3
48 דקות
"בכל דרכיך דעהו" - חלק א
פרק 2
58 דקות
עת כנוס ועת פזר
פרק 1
58 דקות
התכנסות השכל והרצון
פרק 192
56 דקות
תיקון השכל והרצון
פרק 191
57 דקות
יחסי השכל והרגש
פרק 190
56 דקות
סידור כוחות הנפש בדרכי עבודת ה'

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן