He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לפורים - התשעא

בית המדרש
"מגל יה"  – לימוד למגילת אסתר
"מגל יה" - לימוד למגילת אסתר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עד דלא ידע
עד דלא ידע
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"קם רבה שחטיה לרבי זירא ?!
"קם רבה שחטיה לרבי זירא ?!
50 דקות
מילות מפתח:פורים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הארת פורים – דברים לזכרו של אריאל קרנסה ז"ל
הארת פורים - דברים לזכרו של אריאל קרנסה ז"ל
מספר פרק בסדרה : 4
play3