He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: קצר לשולחן שבת -

בית המדרש
שלוש התכונות הנצרכות לביצוע משימות החיים : העבדות הזקנה והממשלה
שלוש התכונות הנצרכות לביצוע משימות החיים : העבדות הזקנה והממשלה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אברהם הוליד את יצחק
אברהם הוליד את יצחק
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ויצא יעקב – שליחות או בריחה
ויצא יעקב - שליחות או בריחה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יוסף ואחיו – ראשית המאבקים הפנימיים בעם ישראל – פרשת וישב
יוסף ואחיו - ראשית המאבקים הפנימיים בעם ישראל - פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
המפגש עם עשו – פרשת וישלח
המפגש עם עשו - פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בטחון והשתדלות – פרשת מקץ
בטחון והשתדלות - פרשת מקץ
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"לגוי גדול אשימך שם"  – מדוע דווקא במצרים ?
"לגוי גדול אשימך שם" - מדוע דווקא במצרים ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ההצלחה  של ההיסטוריה עוברת גם דרך משברים – פרשת ויחי
ההצלחה של ההיסטוריה עוברת גם דרך משברים - פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"והן לא יאמינו לי"  – שמשה הוא השליח לגאול את ישראל  – פרשת שמות
"והן לא יאמינו לי" - שמשה הוא השליח לגאול את ישראל - פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
קוצר הרוח בזמן גאולת מצרים
קוצר הרוח בזמן גאולת מצרים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל"
"ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"אז ישיר משה ובני ישראל" – האם צריך לשמוח במפלת האויב ?
"אז ישיר משה ובני ישראל" - האם צריך לשמוח במפלת האויב ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התורה הכללית והפרטית
התורה הכללית והפרטית
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האידיאלים הגדולים חייבים להתממש דרך ירידה לפרטים
האידיאלים הגדולים חייבים להתממש דרך ירידה לפרטים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מה הקשר בין הבגדים לקדושה
מה הקשר בין הבגדים לקדושה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
עם ישראל – קהל ועדה
עם ישראל - קהל ועדה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
פקודה תפקיד ונפקדות
פקודה תפקיד ונפקדות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
זיהוי האמירה הפנימית שבתוך הקריאה החיצונית
זיהוי האמירה הפנימית שבתוך הקריאה החיצונית
מספר פרק בסדרה : 18
play3