He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר אורות - התשסו

בית המדרש
הקדמה לספר אורות – שיעור מספר 1
הקדמה לספר אורות - שיעור מספר 1
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרק א – הגדרת הארץ
פרק א - הגדרת הארץ
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מתוך שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית …
מתוך שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית ...
52 דקות
מילות מפתח:לג בעומר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המחשבה על דבר ארץ ישראל
המחשבה על דבר ארץ ישראל
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אורות ארץ ישראל פסקה ב
אורות ארץ ישראל פסקה ב
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פסקה ג – היחס בין הגלות לגאולה
פסקה ג - היחס בין הגלות לגאולה
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אורות א"י פסקה ד הטבע הישראלי ושייכותו לארץ ישראל
אורות א"י פסקה ד הטבע הישראלי ושייכותו לארץ ישראל
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אורות א"י פסקה ה – הדמיון של ארץ ישראל
אורות א"י פסקה ה - הדמיון של ארץ ישראל
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אורות ארץ ישראל פסקה ז
אורות ארץ ישראל פסקה ז
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ארץ ישראל פסקה ח
ארץ ישראל פסקה ח
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המלחמה פסקה ב
המלחמה פסקה ב
50 דקות
מילות מפתח:מלחמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המלחמה פסקה ג
המלחמה פסקה ג
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מדוע אירופה מעורבת בכל כך הרבה מלחמות – המלחמה פסקה ה
מדוע אירופה מעורבת בכל כך הרבה מלחמות - המלחמה פסקה ה
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
צבעה העצמי של כנסת ישראל – המלחמה פסקה ז
צבעה העצמי של כנסת ישראל - המלחמה פסקה ז
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כשלונה של אירופה במניעת מלחמת העולם הראשונה – המלחמה פסקה ח
כשלונה של אירופה במניעת מלחמת העולם הראשונה - המלחמה פסקה ח
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
המלחמה פסקה ט
המלחמה פסקה ט
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחינו – המלחמה אמצע פסקה ט'
כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי חידוש רוחינו - המלחמה אמצע פסקה ט'
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
המלחמה פסקה י
המלחמה פסקה י
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3