Jerusalem

11°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס תשובה מאהבה - התשע

בית המדרש
אם הכל נגזר בראש השנה – מה נותר לנו לעשות ?
אם הכל נגזר בראש השנה - מה נותר לנו לעשות ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האם תשובה מאהבה  מסורה לכל המעוניין?
האם תשובה מאהבה מסורה לכל המעוניין?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תשובה מאהבה – למי זה מתאים ?
תשובה מאהבה - למי זה מתאים ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המעצורים שמונעים מאיתנו את התשובה  – והסרתם
המעצורים שמונעים מאיתנו את התשובה - והסרתם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בינו שנות דור ודור – בירור האתגרים לשנת תש"ע
בינו שנות דור ודור - בירור האתגרים לשנת תש"ע
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מה משמעות חודש תשרי שבו נולדו האבות
מה משמעות חודש תשרי שבו נולדו האבות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הילד הזה הוא עמי
הילד הזה הוא עמי
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מצוות אהבת ויראת ה'
מצוות אהבת ויראת ה'
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תשובת אומות העולם
תשובת אומות העולם
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אם יהיו חטאיכם כשנים – כשלג ילבינו
אם יהיו חטאיכם כשנים - כשלג ילבינו
מספר פרק בסדרה : 11
play3