Jerusalem

12°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שפת אמת לאדמו''ר מגור - התשע

בית המדרש
"מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו" – מידת ההשתוות
"מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו" - מידת ההשתוות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בארות יצחק – מה המשמעות של חפירת בארות דווקא אצל יצחק אבינו ?
בארות יצחק - מה המשמעות של חפירת בארות דווקא אצל יצחק אבינו ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הקשר בין תפילה לקפיצת הארץ
הקשר בין תפילה לקפיצת הארץ
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
קטונתי מכל החסדים
קטונתי מכל החסדים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כיוון שנפטר יעקב נסתמו עיניהם וליבם של ישראל
כיוון שנפטר יעקב נסתמו עיניהם וליבם של ישראל
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הסיבה הפנימית לירידה למצרים
הסיבה הפנימית לירידה למצרים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
סבלות מצרים ועבודתם – החלוקה בין סבל ועבודה
סבלות מצרים ועבודתם - החלוקה בין סבל ועבודה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע אגודת אזוב וכיצד יש לפרעה כח להתנגד לישראל
מדוע אגודת אזוב וכיצד יש לפרעה כח להתנגד לישראל
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חזרה לפי החירות , אכילת המן ושירת הים
חזרה לפי החירות , אכילת המן ושירת הים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
סגולה – פרשת יתרו
סגולה - פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פרשת יתרו ומשפטים
פרשת יתרו ומשפטים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
כל התורה תלויה בטהרה - פרשת פרה אדומה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ההתנדבות לקודש – פרשיות ויקהל פקודי
ההתנדבות לקודש - פרשיות ויקהל פקודי
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
למה צריך לעשות ברית מילה ?
למה צריך לעשות ברית מילה ?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
זה לעומת זה עשה האלהים – טומאה מול קדושה
זה לעומת זה עשה האלהים - טומאה מול קדושה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרשת אמור – עם ישראל – מעל הטבע
פרשת אמור - עם ישראל - מעל הטבע
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
עבודה בסדר הכנעה הבדלה המתקה
עבודה בסדר הכנעה הבדלה המתקה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
אין הברכה שורה בדבר המנוי – אז מדוע ספרו את בני ישראל ?
אין הברכה שורה בדבר המנוי - אז מדוע ספרו את בני ישראל ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3