Jerusalem

16°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר שופטים - התשסט

בית המדרש
פתיחה לספר
פתיחה לספר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ויהי אחרי מות יהושוע וישאלו בני ישראל בה' לאמר מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להילחם בו
ויהי אחרי מות יהושוע וישאלו בני ישראל בה' לאמר מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להילחם בו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עכסה בת כלב
עכסה בת כלב
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שבט יהודה – ספרא וסייפא –  השילוב בין העוצמה הצבאית והתורנית להורשת הארץ
שבט יהודה - ספרא וסייפא - השילוב בין העוצמה הצבאית והתורנית להורשת הארץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עניינם של הפלישתים ועמלק וההבדל בינהם
עניינם של הפלישתים ועמלק וההבדל בינהם
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
משמעות אגדת חז"ל ביחס למסייע לבית יוסף בכיבוש לוז
משמעות אגדת חז"ל ביחס למסייע לבית יוסף בכיבוש לוז
56 דקות
מילות מפתח:אמירת אמת, לוז
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הקשר בין ארץ לישראל לשלילת עבודה זרה
הקשר בין ארץ לישראל לשלילת עבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שלבי התדרדרות ישראל מן ההתעצלות בהספדו של יהושוע
שלבי התדרדרות ישראל מן ההתעצלות בהספדו של יהושוע
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שלבי ההתדרדרות של עם ישראל מאמונת ישראל לאמונת הגויים עבודה זרה וזנות
שלבי ההתדרדרות של עם ישראל מאמונת ישראל לאמונת הגויים עבודה זרה וזנות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הנהגת ה' מידה כנגד מידה ועניינם ותפקידם של השופטים
הנהגת ה' מידה כנגד מידה ועניינם ותפקידם של השופטים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מהות הנסיון בעניין הגויים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל
מהות הנסיון בעניין הגויים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ללמד בני יהודה קשת …  תפקיד המלחמה ומקום המלחמה בתורת ישראל
ללמד בני יהודה קשת ... תפקיד המלחמה ומקום המלחמה בתורת ישראל
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שעבוד ישראל ביד כושן רשעתיים מלך ארם
שעבוד ישראל ביד כושן רשעתיים מלך ארם
52 דקות
מילות מפתח:כושן רשעתיים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כיצד אדם אחד מצליח לחולל מהפך רוחני באומה כולה
כיצד אדם אחד מצליח לחולל מהפך רוחני באומה כולה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
דרך פעולתם של שופטי ישראל
דרך פעולתם של שופטי ישראל
מספר פרק בסדרה : 15
play3