He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ''ך - ספר שופטים - התשסח

פרק 44
61 דקות
גאולה וחורבן - סיום ספר שופטים
פרק 43
89 דקות
חטיפת הנשים והתיקון
פרק 42
85 דקות
ספור פלגש בגבעה - המלחמה הכפולה
פרק 41
68 דקות
סיפור פלגש בגבעה - מפיח כזבים הוא משלח מדנים
פרק 40
88 דקות
פלגש בגבעה - שלב השאלות
פרק 39
87 דקות
בני דן עולים צפונה ו'יורדים'
פרק 38
92 דקות
מהסיפור הקטן עד השיגעון הגדול
פרק 37
74 דקות
נקם עיניו
פרק 36
89 דקות
שקיעת השמשון ופתיחת עיניים עוורות
פרק 35
88 דקות
שמשון בתוספת זמן
פרק 34
79 דקות
משימתו הסודית של שמשון
פרק 33
84 דקות
שמשון - והתימהון
פרק 32
81 דקות
מן התחתית אל התכלית
פרק 31
104 דקות
יפתח מדבר נודר ואת עצמו אוסר
פרק 30
90 דקות
המנושל נהיה מושל - יפתח הגלעדי
פרק 29
88 דקות
שופטים הקטנים וגדולתם
פרק 28
87 דקות
אש מן האטד - פרק ט'
פרק 27
100 דקות
גדעון - הסרוב למלוכה והאסון
פרק 26
86 דקות
גדעון מתכופף גדעון מזדקף
פרק 25
100 דקות
גדעון : אמץ לוחם
פרק 24
65 דקות
גדעון והפחד
דילוג לתוכן