He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ"ך - ספר שופטים - התשסח

בית המדרש
לומדים לקרוא תנ"ך – פתיחה לסדרה
לומדים לקרוא תנ"ך - פתיחה לסדרה
90 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כבוש ערי המבצר בארץ כנען אחרי מות יהושוע – פרק א'
כבוש ערי המבצר בארץ כנען אחרי מות יהושוע - פרק א'
83 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מי יעלה לנו בתחילה – פרק א
מי יעלה לנו בתחילה - פרק א
86 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הדיוק בפרטים אודות אדוני בזק
הדיוק בפרטים אודות אדוני בזק
93 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אדני בזק וראש גלית – המשך פרק א'
אדני בזק וראש גלית - המשך פרק א'
75 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
משבר ההנהגה – מאיפה הכל התחיל
משבר ההנהגה - מאיפה הכל התחיל
82 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הקרע שלא אובחן – עיון בספר יהושוע פרק כב
הקרע שלא אובחן - עיון בספר יהושוע פרק כב
84 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הדרך לקרב ולאחד את עם ישראל
הדרך לקרב ולאחד את עם ישראל
98 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שורש משבר ההנהגה – פרק א'
שורש משבר ההנהגה - פרק א'
162 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
סיפור עכסה בת כלב הכפול
סיפור עכסה בת כלב הכפול
81 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
והוא כליבי – כליבו
והוא כליבי - כליבו
99 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
גם בני יוסף עולים ? – סוף פרק א'
גם בני יוסף עולים ? - סוף פרק א'
86 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
לא הורישו בגלל אצבעות אדני בזק – סוף פרק א'
לא הורישו בגלל אצבעות אדני בזק - סוף פרק א'
108 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
למען ילמדו מלחמה ואהוד בן גרא
למען ילמדו מלחמה ואהוד בן גרא
91 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
רצח בעלית המקרה . האמנם ?
רצח בעלית המקרה . האמנם ?
99 דקות
מילות מפתח:רצח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מכה בסתר ומגלה אלוהים
מכה בסתר ומגלה אלוהים
84 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ודבורה אשה נביאה היא שופטה את ישראל בעת ההיא"
"ודבורה אשה נביאה היא שופטה את ישראל בעת ההיא"
76 דקות
מילות מפתח:הפטרת פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מלחמת סיסרא – חיפוש סדר האירועים
מלחמת סיסרא - חיפוש סדר האירועים
מספר פרק בסדרה : 18
play3