He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: צרות עם ישראל -

בית המדרש
חלק א' – חיזוק מתוך צרה
חלק א' - חיזוק מתוך צרה
56 דקות
מילות מפתח:בין המיצרים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חלק ב' – בין צרות הגלות וצרות הגאולה
חלק ב' - בין צרות הגלות וצרות הגאולה
58 דקות
מילות מפתח:בין המיצרים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חלק ג' – להוציא את הגלות מהיהודים
חלק ג' - להוציא את הגלות מהיהודים
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
חלק ד' – החורבן והתיקון
חלק ד' - החורבן והתיקון
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3