He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעז

בית המדרש
שבת חול המועד סוכות: הרב אלישע וישליצקי
שבת חול המועד סוכות: הרב אלישע וישליצקי
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרשת בראשית
פרשת בראשית
15 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הסירו את אלהי הנכר" בחבלי משיח
"הסירו את אלהי הנכר" בחבלי משיח
86 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פרשת מקץ
פרשת מקץ
71 דקות
מילות מפתח:פרשת מקץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"תתן אמת ליעקב – עם צמיחת גאולתינו
"תתן אמת ליעקב - עם צמיחת גאולתינו
90 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"אם אני המוליד ועצרתי?!"
"אם אני המוליד ועצרתי?!"
85 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ושמתי פדות… אור במושבותם"
ושמתי פדות... אור במושבותם"
90 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים"
"פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים"
75 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
זכרו תורת משה עבדי
זכרו תורת משה עבדי
94 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
משנכנס אדר מרבין בשמחה בחירות
משנכנס אדר מרבין בשמחה בחירות
79 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לזכות להיות תוכו כברו בחבלי משיח
לזכות להיות תוכו כברו בחבלי משיח
69 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הלב ,האוזן והאיזון בחבלי משיח
הלב ,האוזן והאיזון בחבלי משיח
62 דקות
מילות מפתח:פרשת תצוה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"אל תקרי חרות אלא חירות"
"אל תקרי חרות אלא חירות"
91 דקות
מילות מפתח:פרשת כי תשא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
83 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקהל
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרשת ויקרא
פרשת ויקרא
15 דקות
מילות מפתח:פרשת ויקרא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"לפני בא שבת הגדול …"
"לפני בא שבת הגדול ..."
96 דקות
מילות מפתח:פרשת צו, שבת הגדול
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ולהבדיל בין הקוש ובין החול – בחבלי משיח"
"ולהבדיל בין הקוש ובין החול - בחבלי משיח"
76 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?"
"היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?"
65 דקות
מילות מפתח:גיחזי, פרשת מצורע
מספר פרק בסדרה : 18
play3