He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעז

בית המדרש
שבת חול המועד סוכות
שבת חול המועד סוכות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הסירו את אלהי הנכר" בחבלי משיח
"הסירו את אלהי הנכר" בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פרשת מקץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"תתן אמת ליעקב – עם צמיחת גאולתינו
"תתן אמת ליעקב - עם צמיחת גאולתינו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"אם אני המוליד ועצרתי?!"
"אם אני המוליד ועצרתי?!"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ושמתי פדות… אור במושבותם"
ושמתי פדות... אור במושבותם"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים"
"פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
זכרו תורת משה עבדי
זכרו תורת משה עבדי
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
משנכנס אדר מרבין בשמחה בחירות
משנכנס אדר מרבין בשמחה בחירות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
לזכות להיות תוכו כברו בחבלי משיח
לזכות להיות תוכו כברו בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הלב ,האוזן והאיזון בחבלי משיח
הלב ,האוזן והאיזון בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"אל תקרי חרות אלא חירות"
"אל תקרי חרות אלא חירות"
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
להקהל להפקד להתחדש להשתחרר
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרשת ויקרא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"לפני בא שבת הגדול ..."
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ולהבדיל בין הקוש ובין החול – בחבלי משיח"
"ולהבדיל בין הקוש ובין החול - בחבלי משיח"
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?"
"היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?"
מספר פרק בסדרה : 18
play3