He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשה בראש צעיר -

בית המדרש
פרשה בראש צעיר – למה שתהיה שונה מכולם? הרב יוני לביא לפרשת נח
פרשה בראש צעיר - למה שתהיה שונה מכולם? הרב יוני לביא לפרשת נח
13 דקות
מילות מפתח:נגד הזרם, נח, פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הרצח הראשון בהיסטוריה: הרב יוני לביא עם מבט לפרשה בראש צעיר
הרצח הראשון בהיסטוריה: הרב יוני לביא עם מבט לפרשה בראש צעיר
13 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
למה הדבר היחיד שהתורה מספרת על האמהות הוא שהן היו יפות?!
למה הדבר היחיד שהתורה מספרת על האמהות הוא שהן היו יפות?!
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
נקודת הבחירה – פרשת וירא
נקודת הבחירה - פרשת וירא
8 דקות
מילות מפתח:לוט, פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
התאומים השונים בעולם – פרשת תולדות
התאומים השונים בעולם - פרשת תולדות
8 דקות
מילות מפתח:יעקב ועשו
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
נקודת המבט קובעת הכול – פרשת חיי שרה
נקודת המבט קובעת הכול - פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הערך שבדרך – פרשת ויצא
הערך שבדרך - פרשת ויצא
6 דקות
מילות מפתח:אהבה, יעקב אבינו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אישה – חפץ או צלם אלוקים?! – פרשת וישלח
אישה – חפץ או צלם אלוקים?! - פרשת וישלח
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מי האחראי – אלוהים או אני?! – פרשת וישב
מי האחראי – אלוהים או אני?! - פרשת וישב
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
בסך הכול מילים…  – פרשת ויחי
בסך הכול מילים... - פרשת ויחי
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מה רע שטוב לך?! – פרשת שמות
מה רע שטוב לך?! - פרשת שמות
11 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
להוציא את מצרים מתוכנו – פרשת וארא
להוציא את מצרים מתוכנו - פרשת וארא
15 דקות
מילות מפתח:יציאת מצרים, פסח
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הכסף או החיים – פרשת בא
הכסף או החיים - פרשת בא
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
להמתיק את המר במר- פרשת בשלח
להמתיק את המר במר- פרשת בשלח
6 דקות
מילות מפתח:מרה, פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ההורים ואנחנו -זהירות פיצוץ !
ההורים ואנחנו -זהירות פיצוץ !
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
שקרים אמיתיים –  פרשת משפטים
שקרים אמיתיים - פרשת משפטים
9 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים, שקר
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
למה להיות פראייר
למה להיות פראייר
9 דקות
מילות מפתח:חסד, פראייר, צדקה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
למה לשבור ?
למה לשבור ?
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3