פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: פירוש הרמב''ם למסכת אבות -

פרק 16
60 דקות
עשרה דורות מאדם ועד נח - פרסום מידת הדין והרחמים בעולמו של הקב"ה
פרק 15
56 דקות
הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
פרק 14
58 דקות
הווי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון
פרק 13
61 דקות
איזהוא חכם עשיר גיבור ומכובד והאיסור לזלזל במצוות הקלות
פרק 12
56 דקות
מאוד מאוד הווי שפל רוח - מצבים מיוחדים שמצריכים הליכה לקיצוניות
פרק 11
60 דקות
הכל צפוי לפני הקב"ה אבל למרות כן - הרשות נתונה לבחור בטוב וברע
פרק 10
43 דקות
הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה -הרי זה מתחייב בנפשו
פרק 9
52 דקות
הווי שקוד ללמוד מה שתשיב לאפיקורוס
פרק 8
54 דקות
עמל התורה לפי הכשרונות שבהם ניחן האדם
פרק 7
66 דקות
הנחיות לקניין התורה העצמי של האדם מהו לב טוב והאם בו תלויות מידות הנפש
פרק 6
57 דקות
ג' עמודי העולם מהי דרך ישרה וזכות הציבור
פרק 5
60 דקות
לדון לכף זכות - כיצד לעשות זאת כמו שצריך
פרק 4
55 דקות
עשה לך רב לא מצאתי לגוף טוב משתיקה - פרק א
פרק 3
69 דקות
שכר על קיום המצוות , ריבוי שיחה עם האישה
פרק 2
59 דקות
שלשלת הקבלה של התורה וסמכות החכמים
פרק 1
56 דקות
מדוע סדר רבי יהודה הנשיא את מסכת אבות אחר מסכת סנהדרין

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן