Jerusalem

12°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פדיון שבויים תמורת מחבלים -

סה"כ בסדרה : 6
בית המדרש
ההבדל בין החלפת שבויים בסיום מלחמה או בעיצומה
ההבדל בין החלפת שבויים בסיום מלחמה או בעיצומה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ואתה תשלם לאיש כמעשהו" – הסיוע לעמל על כך להגיע לחקר האמת בהלכה
"ואתה תשלם לאיש כמעשהו" - הסיוע לעמל על כך להגיע לחקר האמת בהלכה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עיסוק ההלכה  בכל תחומי החיים
עיסוק ההלכה בכל תחומי החיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"וישמע אברם כי נשבה אחיו "
"וישמע אברם כי נשבה אחיו "
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מהי מצוה רבה? – מצוות פדיון שבויים
מהי מצוה רבה? - מצוות פדיון שבויים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
דברי פתיחה
דברי פתיחה
מספר פרק בסדרה : 6
play3