He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תנ"ך בגובה הנשמה -

בית המדרש
מהי הנחת היסוד כשאנו לומדים מקרא?  – פתיחה לסדרה "תנ"ך בגובה הנשמה"
מהי הנחת היסוד כשאנו לומדים מקרא? - פתיחה לסדרה "תנ"ך בגובה הנשמה"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
המקושש
המקושש
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תורת אמת – חלק א
תורת אמת - חלק א
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תורת אמת – חלק ב
תורת אמת - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הגישה הנכונה אל המקרא - רק על ידי תורה שבכתב עם תורה שבעל פה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חזק ואמץ
חזק ואמץ
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מדוע  מרגלי יהושוע בחרו  לשהות בבית רחב הזונה דווקא ?
מדוע מרגלי יהושוע בחרו לשהות בבית רחב הזונה דווקא ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אל – חי
אל - חי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שר הצבא ה'
שר הצבא ה'
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא"
"ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל אין יוצא ואין בא"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תרועת יריחו
תרועת יריחו
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תשובת עכן – חלק א
תשובת עכן - חלק א
60 דקות
מילות מפתח:עכן בן כרמי
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
תשובת עכן – חלק ב
תשובת עכן - חלק ב
55 דקות
מילות מפתח:עכן בן כרמי
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שלום עם גבעונים …
שלום עם גבעונים ...
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"כי דמים רבים שפכת"
"כי דמים רבים שפכת"
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
להעמיד את השמש במקום
להעמיד את השמש במקום
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הנער הזקן
הנער הזקן
53 דקות
מילות מפתח:זקן, חכמה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ארץ חיים
ארץ חיים
מספר פרק בסדרה : 18
play3