He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר שבת הארץ -

בית המדרש
ערך השמיטה והיובל בחיי ישראל
ערך השמיטה והיובל בחיי ישראל
74 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סגולת ישראל
סגולת ישראל
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
טבע הנשמה הכללית של ישראל הוא אלוהיותה
טבע הנשמה הכללית של ישראל הוא אלוהיותה
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פעולת השבת והשמיטה על היחיד והאומה
פעולת השבת והשמיטה על היחיד והאומה
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שנת שבתון מוכרחת היא לארץ ולאומה
שנת שבתון מוכרחת היא לארץ ולאומה
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
סדר החיים של שנת השמיטה
סדר החיים של שנת השמיטה
83 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
השמיטה מאפשרת להוציא לפועל את הגנוז בנשמת האומה
השמיטה מאפשרת להוציא לפועל את הגנוז בנשמת האומה
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
קדושת היובל
קדושת היובל
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
סימני החיים העליונים המתגלים בשנת השמיטה
סימני החיים העליונים המתגלים בשנת השמיטה
73 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
התורה היא התרבות של האומה הישראלית
התורה היא התרבות של האומה הישראלית
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כדי להבין מה זו אמונה צריך להבין מה זה ישראל
כדי להבין מה זו אמונה צריך להבין מה זה ישראל
79 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הקלקולים שבשכחת הכרת העצמיות הישראלית
הקלקולים שבשכחת הכרת העצמיות הישראלית
69 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
העיסוק בעינייני הקודש והנצח של ישראל בזמן הגלות
העיסוק בעינייני הקודש והנצח של ישראל בזמן הגלות
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
החיוב על אנשי לב לחזק ולהדריך את ישראל בזמן הגאולה
החיוב על אנשי לב לחזק ולהדריך את ישראל בזמן הגאולה
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3