He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר בראשית - התשסה

בית המדרש
פרק ח … וארובות השמיים נפתחו
פרק ח ... וארובות השמיים נפתחו
49 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרק י אלה בני שם למשפחותם
פרק י אלה בני שם למשפחותם
53 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המשך פרק י – מגדל בבל
המשך פרק י - מגדל בבל
32 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תרח ושלושת בניו – פרק י"ב
תרח ושלושת בניו - פרק י"ב
56 דקות
מילות מפתח:פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פרק ט"ו והאמין בה' ויחשבה לו צדקה (פרשת לך לך)
פרק ט"ו והאמין בה' ויחשבה לו צדקה (פרשת לך לך)
53 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לזרעך נתתי את הארץ הזאת
לזרעך נתתי את הארץ הזאת
48 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פרק י"ז
פרק י"ז
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
המשך פרק י"ז
המשך פרק י"ז
49 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
וירא אליו ה' באלני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום
וירא אליו ה' באלני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום
59 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ותצחק שרה בקרבה לאמר
ותצחק שרה בקרבה לאמר
58 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ויבואו שני המלאכים סדומה "
"ויבואו שני המלאכים סדומה "
54 דקות
מילות מפתח:סדום, פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ויסע משם אברהם ארצה הנגב
ויסע משם אברהם ארצה הנגב
56 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא
ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא
53 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
ויעש ה' לשרה כאשר דבר
ויעש ה' לשרה כאשר דבר
52 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
גירוש ישמעאל – המשך פרק כא
גירוש ישמעאל - המשך פרק כא
50 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים ניסה את אברהם – פרק כב
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים ניסה את אברהם - פרק כב
57 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא, ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ויוגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה – פרק כב פסוק כ
ויוגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה - פרק כב פסוק כ
55 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון – פרק כג
ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון - פרק כג
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3