Jerusalem

16°C
Overcast clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר בראשית - אלול התשע

בית המדרש
האם אפשר וכיצד להבין את התנ"ך? פתיחה לספר בראשית
האם אפשר וכיצד להבין את התנ"ך? פתיחה לספר בראשית
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בשביל מה נברא העולם?
בשביל מה נברא העולם?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המגמתיות של הבריאה
המגמתיות של הבריאה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" – ומה עם הדברים שלא נעשו ?
"וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" - ומה עם הדברים שלא נעשו ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עורמה ועירום לפני ואחרי החטא
עורמה ועירום לפני ואחרי החטא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה" יצירת האדם והתקדמותו לקראת שלמותו
"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה" יצירת האדם והתקדמותו לקראת שלמותו
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האדם נברא כדי … לאכול
האדם נברא כדי ... לאכול
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"לא טוב היות האדם לבדו" – הרע המוחלט – הבדידות
"לא טוב היות האדם לבדו" - הרע המוחלט - הבדידות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"והנחש היה ערום מכל חית השדה"
"והנחש היה ערום מכל חית השדה"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם"
"ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין"
"והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן"
"ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ממשיך דרכו של אדם הראשון – שת
ממשיך דרכו של אדם הראשון - שת
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
המבול
המבול
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כי בצלם אלהים עשה את האדם
כי בצלם אלהים עשה את האדם
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ולשם יולד גם הוא" – העמים השמיים
"ולשם יולד גם הוא" - העמים השמיים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים"
"ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים"
מספר פרק בסדרה : 18
play3