יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

סדרה: ספר בראשית - אלול התשע

פרק 69
48 דקות
פטירת יעקב אבינו וסיום ספר בראשית
פרק 68
52 דקות
"האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים"
פרק 67
49 דקות
"ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות"
פרק 66
50 דקות
"וישב ישראל בארץ מצרים"
פרק 65
54 דקות
"ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה"
פרק 64
53 דקות
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו"
פרק 63
47 דקות
"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף ! העוד אבי חי ? "
פרק 62
51 דקות
"ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים"
פרק 61
53 דקות
"כי אם זכרתני אתך ... והזכרתני אל פרעה"
פרק 60
51 דקות
"ויוסף הורד מצרימה"
פרק 59
54 דקות
מעשה יהודה ותמר
פרק 58
51 דקות
תמצית המאבק והפיוס בין יוסף ואחיו - "את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר"
פרק 57
55 דקות
"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"
פרק 56
57 דקות
"ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך"
פרק 55
59 דקות
"ויטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור"
פרק 54
60 דקות
"ויבא יעקב שלם עיר שכם"
פרק 53
60 דקות
"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר"
פרק 52
55 דקות
"אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" | הרב אורי שרקי
פרק 51
55 דקות
"ויעקב והלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים"
פרק 50
57 דקות
"ויפרוץ האיש מאוד מאוד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!