He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר בראשית - אלול התשע

בית המדרש
האם אפשר וכיצד להבין את התנ"ך? פתיחה לספר בראשית
האם אפשר וכיצד להבין את התנ"ך? פתיחה לספר בראשית
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בשביל מה נברא העולם?
בשביל מה נברא העולם?
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
המגמתיות של הבריאה
המגמתיות של הבריאה
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" – ומה עם הדברים שלא נעשו ?
"וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" - ומה עם הדברים שלא נעשו ?
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עורמה ועירום לפני ואחרי החטא
עורמה ועירום לפני ואחרי החטא
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה" יצירת האדם והתקדמותו לקראת שלמותו
"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה" יצירת האדם והתקדמותו לקראת שלמותו
53 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האדם נברא כדי … לאכול
האדם נברא כדי ... לאכול
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"לא טוב היות האדם לבדו" – הרע המוחלט – הבדידות
"לא טוב היות האדם לבדו" - הרע המוחלט - הבדידות
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"והנחש היה ערום מכל חית השדה"
"והנחש היה ערום מכל חית השדה"
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם"
"ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם"
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין"
"והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קין"
52 דקות
מילות מפתח:חווה, קין, קין והבל
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן"
"ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן"
46 דקות
מילות מפתח:פרשת בראשית, קין
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ממשיך דרכו של אדם הראשון – שת
ממשיך דרכו של אדם הראשון - שת
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו
נח איש צדיק תמים היה בדורותיו
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
המבול: הרב אורי שרקי
המבול: הרב אורי שרקי
54 דקות
מילות מפתח:המבול, נח, פרשת נח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
כי בצלם אלהים עשה את האדם
כי בצלם אלהים עשה את האדם
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ולשם יולד גם הוא" – העמים השמיים
"ולשם יולד גם הוא" - העמים השמיים
52 דקות
מילות מפתח:פרשת נח, שם בן נח
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים"
"ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים"
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3