He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר במדבר - התשסח

בית המדרש
פתיחה לספר במדבר , מבנה הספר וספירת בני ישראל
פתיחה לספר במדבר , מבנה הספר וספירת בני ישראל
51 דקות
מילות מפתח:פרשת במדבר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חלוקת מחנה ישראל והנחלות בארץ ישראל
חלוקת מחנה ישראל והנחלות בארץ ישראל
56 דקות
מילות מפתח:פרשת במדבר
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מספר בני ישראל ומשמעות המספר 60 ריבוא
מספר בני ישראל ומשמעות המספר 60 ריבוא
45 דקות
מילות מפתח:פרשת במדבר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני"
"ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני"
58 דקות
מילות מפתח:פרשת במדבר
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מניין הלווים והבכורות
מניין הלווים והבכורות
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כיסוי כלי המשכן במהלך המסעות במדבר
כיסוי כלי המשכן במהלך המסעות במדבר
50 דקות
מילות מפתח:פרשת במדבר
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עבודת הלווים
עבודת הלווים
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שילוח טמאים מחוץ למחנה אשם מעילות ומי סוטה
שילוח טמאים מחוץ למחנה אשם מעילות ומי סוטה
54 דקות
מילות מפתח:פרשת נשא
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תורת הנזיר
תורת הנזיר
58 דקות
מילות מפתח:נזירות, פרשת נשא
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
נזירות השוואה לסיפורי האומות ברכת כהנים
נזירות השוואה לסיפורי האומות ברכת כהנים
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ברכת כהנים עגלות הנשיאים קרבנות הנשיאים
ברכת כהנים עגלות הנשיאים קרבנות הנשיאים
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
המנורה וטהרת הלווים
המנורה וטהרת הלווים
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הנפת וטהרת שבט לוי
הנפת וטהרת שבט לוי
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי: שאלות של פסח שני
הרב אורי שרקי: שאלות של פסח שני
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
נסיעה על פי ה'
נסיעה על פי ה'
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
יתרו ראשון הגרים ביאור הפסוק ויהי בנסע הארן ויאמר משה
יתרו ראשון הגרים ביאור הפסוק ויהי בנסע הארן ויאמר משה
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אכילת בשר
אכילת בשר
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
" ומי יתן כל עם ה' נביאים"
" ומי יתן כל עם ה' נביאים"
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3