Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפגשים בפרשה - התשעא

פרשת וזאת הברכה
16 דקות
מילות מפתח:פרשת וזאת הברכה
נפגשים בפרשה: אלישיב רייכנר והרב שלמה אבינר על פרשת האזינו
16 דקות
מילות מפתח:פרשת האזינו
נפגשים בפרשה: אלישיב רייכנר מארח את הרב אבינר לכבוד פרשת וילך
17 דקות
מילות מפתח:פרשת וילך
פרשת נצבים
20 דקות
פרשת כי תבוא
16 דקות
פרשת כי תצא
20 דקות
פרשת שופטים
19 דקות
מילות מפתח:פרשת שופטים
פרשת ראה - אלישיב רייכנר והרב אבינר משוחחים על הפרשה
21 דקות
נפגשים בפרשה: הרב שלמה אבינר ואלישיב רייכנר משוחחים על פרשת ואתחנן
19 דקות
מילות מפתח:פרשת ואתחנן
נפגשים בפרשה - אלישיב רייכנר והרב שלמה אבינר לפרשת עקב
19 דקות
מילות מפתח:פרשת עקב
פרשת דברים
16 דקות
מילות מפתח:פרשת דברים
פרשת מסעי
22 דקות
מילות מפתח:פרשת מסעי
פרשת מטות
19 דקות
מילות מפתח:פרשת מטות
פרשת פנחס
22 דקות
מילות מפתח:פרשת פנחס
נפגשים בפרשה: אלישיב רייכנר מארח את הרב שלמה אבינר על פרשת בלק
18 דקות
נפגשים בפרשה: הרב אבינר ואלישיב רייכנר על פרשת חוקת
18 דקות
פרשת קרח
18 דקות
פרשת שלח לך
17 דקות
פרשת בהעלותך
17 דקות
מילות מפתח:פרשת בהעלותך
פרשת נשא
18 דקות
מילות מפתח:פרשת נשא
פרשת במדבר
17 דקות
מילות מפתח:מדינת ישראל, מסע