He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפגשים בפרשה - התשעא

פרק 54
16 דקות
פרשת וזאת הברכה
פרק 53
16 דקות
נפגשים בפרשה: אלישיב רייכנר והרב שלמה אבינר על פרשת האזינו
פרק 52
17 דקות
נפגשים בפרשה: אלישיב רייכנר מארח את הרב אבינר לכבוד פרשת וילך
פרק 51
20 דקות
פרשת נצבים
פרק 50
16 דקות
פרשת כי תבוא
פרק 49
20 דקות
פרשת כי תצא
פרק 48
19 דקות
פרשת שופטים
פרק 47
21 דקות
פרשת ראה - אלישיב רייכנר והרב אבינר משוחחים על הפרשה
פרק 46
19 דקות
נפגשים בפרשה: הרב שלמה אבינר ואלישיב רייכנר משוחחים על פרשת ואתחנן
פרק 45
19 דקות
נפגשים בפרשה - אלישיב רייכנר והרב שלמה אבינר לפרשת עקב
פרק 44
16 דקות
פרשת דברים
פרק 43
22 דקות
פרשת מסעי
פרק 42
19 דקות
פרשת מטות
פרק 41
22 דקות
פרשת פנחס
פרק 40
18 דקות
נפגשים בפרשה: אלישיב רייכנר מארח את הרב שלמה אבינר על פרשת בלק
פרק 39
18 דקות
נפגשים בפרשה: הרב אבינר ואלישיב רייכנר על פרשת חוקת
פרק 37
17 דקות
פרשת שלח לך עם הרב שלמה אבינר
פרק 36
17 דקות
פרשת בהעלותך
פרק 38
18 דקות
פרשת קרח
פרק 35
18 דקות
פרשת נשא
פרק 34
17 דקות
פרשת במדבר
דילוג לתוכן