פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: דף יומי מסכת יבמות - התשסז

פרק 19
58 דקות
מסכת יבמות דף קי
פרק 18
88 דקות
מסכת יבמות דף עה
פרק 17
86 דקות
מסכת יבמות דף עב
פרק 16
93 דקות
מסכת יבמות דף ע' - דין ערל בתרומה מניין ?
פרק 15
80 דקות
מסכת יבמות דף סו
פרק 14
96 דקות
מסכת יבמות דף סג - עינייני נישואי אישה חשיבותם ומעלותיהם
פרק 13
92 דקות
מסכת יבמות דף סב - מצוות פרו ורבו
פרק 12
71 דקות
מסכת יבמות דף נט'
פרק 11
90 דקות
מסכת יבמות דף נו'
פרק 10
92 דקות
מסכת יבמות דף נב - מאמר וגט - מידת פעולתם ביבמה ומגבלותיהם
פרק 9
98 דקות
מסכת יבמות דף מח - קבלת מצוות בעבד כנעני בטבילה ראשונה ובטבילת שחרור
פרק 8
88 דקות
מסכת יבמות דף מד
פרק 7
74 דקות
מסכת יבמות דף מ'
פרק 6
81 דקות
מסכת יבמות דף לח
פרק 5
79 דקות
יבמות דף כ"ח
פרק 4
78 דקות
מסכת יבמות דף כ"ו
פרק 3
75 דקות
מסכת יבמות דף יד
פרק 2
62 דקות
מסכת יבמות דף יב'
פרק 1
65 דקות
מסכת יבמות דף י'

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן