Jerusalem

14°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הרש"ר הירש - התשעב

סה"כ בסדרה : 38
בית המדרש
עקדת אברהם או עקדת יצחק
עקדת אברהם או עקדת יצחק
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"צדק חברתי" – יחסי: יחיד-חברה, פרט-לאום
"צדק חברתי" - יחסי: יחיד-חברה, פרט-לאום
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
על "ביכורים"  ו"בכורות" …
על "ביכורים" ו"בכורות" ...
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הטעות הכפולה
הטעות הכפולה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מה צריך לכוון בשמיעת קול השופר ?
מה צריך לכוון בשמיעת קול השופר ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"בשעה שמכניסין אדם לדין…" – הספד לרב חנן פורת זצ"ל
"בשעה שמכניסין אדם לדין..." - הספד לרב חנן פורת זצ"ל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
על מלכים ומלחמות – אז והיום
על מלכים ומלחמות - אז והיום
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שלושת השלבים בחייו של אברהם ובחיינו
שלושת השלבים בחייו של אברהם ובחיינו
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
יצחק – "צוחק מי שצוחק אחרון"
יצחק - "צוחק מי שצוחק אחרון"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
יסוד החינוך
יסוד החינוך
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
ארבעת הכללים במסע החיים
ארבעת הכללים במסע החיים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
גיד הכניעה והחולשה החומרית
גיד הכניעה והחולשה החומרית
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
כיצד להתיחס לחלומות ?
כיצד להתיחס לחלומות ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מה בין ח.נ.ך לח.נ.ק ?
מה בין ח.נ.ך לח.נ.ק ?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הקריטריונים להצלחת האומה וההנהגה
הקריטריונים להצלחת האומה וההנהגה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פה משולש
פה משולש
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
שתי האשליות המסוכנות
שתי האשליות המסוכנות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כיצד מקים ה' מדינה?
כיצד מקים ה' מדינה?
מספר פרק בסדרה : 18
play3