He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מוסר פרשת שבוע ע"פ רש"י -

בית המדרש
פרשת השבוע כי תצא – אשת יפת תואר
פרשת השבוע כי תצא - אשת יפת תואר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הביכורים והבעלות על ארץ ישראל
הביכורים והבעלות על ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תורת המחיצות
תורת המחיצות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
עדות השמים והארץ על ישראל
עדות השמים והארץ על ישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הצור תמים פעלו אל אמונה ואין עול
הצור תמים פעלו אל אמונה ואין עול
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חשיבות הזכרת מעשיהם של צדיקים וההבדל בין אברהם אבינו לנח
חשיבות הזכרת מעשיהם של צדיקים וההבדל בין אברהם אבינו לנח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לך לך  – לטובתך ולהנאתך
לך לך - לטובתך ולהנאתך
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עניין בתי דינים בישראל  וביקור חולים ומעלתו
עניין בתי דינים בישראל וביקור חולים ומעלתו
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בירור הכמות והאיכות
בירור הכמות והאיכות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ליצני הדור במלחמתם נגד מורשת אברהם אבינו
ליצני הדור במלחמתם נגד מורשת אברהם אבינו
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
יציאת צדיק מן העיר עושה רושם
יציאת צדיק מן העיר עושה רושם
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
עם לבן גרתי
עם לבן גרתי
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
חומרת הלבנת פנים ברבים
חומרת הלבנת פנים ברבים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הליכות מלכות של יהודה ויוסף – פרשת ויגש
הליכות מלכות של יהודה ויוסף - פרשת ויגש
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"איש אשר כברכתו ברך אותם" – החיבור הנכון בן היחיד והכלל – פרשת ויחי
"איש אשר כברכתו ברך אותם" - החיבור הנכון בן היחיד והכלל - פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מקור החוסן של יוסף בכל שלבי חייו – פרשת שמות
מקור החוסן של יוסף בכל שלבי חייו - פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
גאות פרעה – פרשת וארא
גאות פרעה - פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בירור ההבדל בין המתקת הדין לביטול דין
בירור ההבדל בין המתקת הדין לביטול דין
מספר פרק בסדרה : 18
play3