He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מוסר פרשת שבוע ע''פ רש''י -

פרק 114
60 דקות
יחס האדם לפרי עמלו ולקנייניו
פרק 113
63 דקות
לב שלם - אין אהבה לחצאין
פרק 112
59 דקות
מילת הלב
פרק 111
61 דקות
עבודת ה' בשמחה
פרק 110
55 דקות
"לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם"- מצות השבת אבידה
פרק 109
53 דקות
"וקמת ועלית"
פרק 108
46 דקות
"כל הפוסל במומו פוסל"
פרק 107
54 דקות
מדרגות הנבואה 'זה' ו'כה'
פרק 106
55 דקות
"ראה מעשה ונזכר הלכה"
פרק 105
51 דקות
מיתת צדיקים מכפרת
פרק 104
57 דקות
כפירתו של קרח במשה אהרן ואליצפן בן עוזיאל
פרק 103
59 דקות
שורש חטא המרגלים
פרק 102
57 דקות
"הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם"
פרק 101
52 דקות
הקשר בין נזיר לסוטה
פרק 100
57 דקות
ספר במדבר - ספר הדרך
פרק 99
53 דקות
הדמיון והפחד ושורש התהוותם
פרק 98
46 דקות
איסור השתחוואה מחוץ למקדש - מדוע ?
פרק 97
49 דקות
"אל תסייע"
פרק 96
53 דקות
הרב יואב מלכא: חוסר האיזון שגרם למות נדב ואביהוא
פרק 95
53 דקות
עניין הקומץ והזכרון
פרק 94
58 דקות
אהליאב ובצלאל שונים ודומים - היחס בין מסע לחניה
דילוג לתוכן