He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מדינת ישראל -

בית המדרש
מדינת ישראל חלק א ' – ראשית צמיחת גאולתינו
מדינת ישראל חלק א ' - ראשית צמיחת גאולתינו
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מדינת ישראל  חלק ב' –  על מה אומרים הלל
מדינת ישראל חלק ב' - על מה אומרים הלל
57 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חלק ג' – למה צריך מדינה ?
חלק ג' - למה צריך מדינה ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
חלק ד' – ממלכתיות
חלק ד' - ממלכתיות
59 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
חלק ה' –  אל הנער הזה התפללתי ?
חלק ה' - אל הנער הזה התפללתי ?
55 דקות
מילות מפתח:יום העצמאות
מספר פרק בסדרה : 5
play3