He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מדור לנוער -

בית המדרש
לקיחת אחריות
לקיחת אחריות
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מגע הקסם – על הטעם המתוק של איסור נגיעה
מגע הקסם - על הטעם המתוק של איסור נגיעה
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
איפה נמצא גן עדן יחסים נכונים בין בני המשפחה
איפה נמצא גן עדן יחסים נכונים בין בני המשפחה
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הכוכבים ואנחנו – על אסטרולוגיה וגורל מוסר ובחירה
הכוכבים ואנחנו – על אסטרולוגיה וגורל מוסר ובחירה
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שעיר לעזאזל – על היחס לטיפוסים הדחויים בחברה
שעיר לעזאזל - על היחס לטיפוסים הדחויים בחברה
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איך להתמודד עם נסיונות קשים
איך להתמודד עם נסיונות קשים
27 דקות
מילות מפתח:נסיונות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
התמודדות עם קשיים בחיים
התמודדות עם קשיים בחיים
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"חזרה בשאלה" – מה בעצם השאלה?
"חזרה בשאלה" – מה בעצם השאלה?
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
קשה לי ללמוד תורה מה עושים
קשה לי ללמוד תורה מה עושים
22 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
איך מצליחים להשתנות
איך מצליחים להשתנות
37 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תיכף אשוב
תיכף אשוב
12 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
סיפור – למה לא נבנה בית המקדש עד היום?!
סיפור – למה לא נבנה בית המקדש עד היום?!
13 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"מה אני שווה באמת?!"
"מה אני שווה באמת?!"
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האבן שאלהים לא יכול להרים
האבן שאלהים לא יכול להרים
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
אמנון ותמר – על האהבה הגדולה שהפכה לשנאה
אמנון ותמר - על האהבה הגדולה שהפכה לשנאה
31 דקות
מילות מפתח:אמנון ותמר
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
אהבת דוד ויהונתן – הסיפור האמיתי
אהבת דוד ויהונתן - הסיפור האמיתי
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כשהחלום והמציאות מתבלבלים
כשהחלום והמציאות מתבלבלים
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
שיטת ההתמקדות של רבי נחמן מברסלב והרב קוק
שיטת ההתמקדות של רבי נחמן מברסלב והרב קוק
28 דקות
מילות מפתח:רבי נחמן מברסלב
מספר פרק בסדרה : 18
play3