He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס ייעוד מחורבן לבנין - אב התשסו

בית המדרש
הוי הבונה ביתו שלא במשפט – על ניכור חברתי שמוביל לחורבן
הוי הבונה ביתו שלא במשפט - על ניכור חברתי שמוביל לחורבן
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה בין צדק לצדקה
מה בין צדק לצדקה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אם יהיו שניים כאלה החורבן יהפך לבניין
אם יהיו שניים כאלה החורבן יהפך לבניין
מספר פרק בסדרה : 3
play3