He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס ביישוב יקיר - התשסו

בית המדרש
מצוות המלחמה
מצוות המלחמה
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
איך עושים תשובה
איך עושים תשובה
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עקידת יצחק
עקידת יצחק
59 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
גדולה גאולה שמקרבת את התשובה
גדולה גאולה שמקרבת את התשובה
47 דקות
מילות מפתח:ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תשובה תפילה וצדקה
תשובה תפילה וצדקה
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הגבורה הישראלית
הגבורה הישראלית
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3