He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כלכלת הבית -

בית המדרש
מה גורם לנו ליפול כלכלית – פינה רביעית בסדרה
מה גורם לנו ליפול כלכלית - פינה רביעית בסדרה
14 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כיצד נאזן את התקציב – פינה שלישית בסדרה
כיצד נאזן את התקציב - פינה שלישית בסדרה
15 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מה מעמדינו הכלכלי ומי אחראי עליו – פינה שני בסדרה
מה מעמדינו הכלכלי ומי אחראי עליו - פינה שני בסדרה
10 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
משק בית דורש ניהול – פינה ראשונה בסדרה
משק בית דורש ניהול - פינה ראשונה בסדרה
13 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קניה נבונה במרכולים – פינה חמישית בסדרה
קניה נבונה במרכולים - פינה חמישית בסדרה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
כיצד נצא מהמינוס (אחת ולתמיד ) – פינה תשיעית בסדרה
כיצד נצא מהמינוס (אחת ולתמיד ) - פינה תשיעית בסדרה
11 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
שימוש חכם בשירותי הבנק – פינה שמינית בסדרה
שימוש חכם בשירותי הבנק - פינה שמינית בסדרה
14 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אחזקה וקניית רכב – פינה שביעית בסדרה
אחזקה וקניית רכב - פינה שביעית בסדרה
13 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
קניית בגדים ומוצרים לבית – פינה שישית בסדרה
קניית בגדים ומוצרים לבית - פינה שישית בסדרה
12 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
קניות באינטרנט – פינה 13 בסדרה
קניות באינטרנט - פינה 13 בסדרה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
בילוים וקניונים – פינה מספר 11 בסדרה
בילוים וקניונים - פינה מספר 11 בסדרה
10 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
ילדים
ילדים – במגרש המשחקים או בקניון – פינה מספר 12 בסדרה
ילדים - במגרש המשחקים או בקניון - פינה מספר 12 בסדרה
14 דקות
מדור: ילדים
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
קניות לחגים – פינה עשירית בסדרה
קניות לחגים - פינה עשירית בסדרה
8 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תכנון כלכלי לחורף – פינה מספר 15
תכנון כלכלי לחורף - פינה מספר 15
17 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
שיעורים פרטיים לתלמידי בית הספר – פינה מספר 14
שיעורים פרטיים לתלמידי בית הספר - פינה מספר 14
18 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרסומים לקניית טלפונים סלולריים – פינה מספר 20
פרסומים לקניית טלפונים סלולריים - פינה מספר 20
15 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
קנה תוצרת הארץ – פינה מספר 19
קנה תוצרת הארץ - פינה מספר 19
7 דקות
מילות מפתח:ארגון פעמונים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מס הכנסה – פינה מספר 18
מס הכנסה - פינה מספר 18
מספר פרק בסדרה : 18
play3