He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר הכוזרי - התשסח

בית המדרש
מבוא לספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עניינו של חלומו של מלך כוזר
עניינו של חלומו של מלך כוזר
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הפילוסוף
הפילוסוף
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
השלמות ע"פ הפילוסוף – דבקות בשכל הפועל
השלמות ע"פ הפילוסוף - דבקות בשכל הפועל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מטרת האדם ע"פ הפילוסוף – זכות הנפש
מטרת האדם ע"פ הפילוסוף - זכות הנפש
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
חלק הנפש שהפילוסופיה לא מתיחסת אליו – הדמיון ותחילת דברי הנוצרי
חלק הנפש שהפילוסופיה לא מתיחסת אליו - הדמיון ותחילת דברי הנוצרי
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
קיצור התאולוגיה הנוצרית והטעות המיוחדת שבה המקנה לה את השם – מינות
קיצור התאולוגיה הנוצרית והטעות המיוחדת שבה המקנה לה את השם - מינות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדברי הנוצרי "אני לא לסתור מצוה ממצוותיה באתי"
מדברי הנוצרי "אני לא לסתור מצוה ממצוותיה באתי"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אז קרא הכוזרי לחכם מחכמי האיסלם וישאלו לתורתו ולמעשהו
אז קרא הכוזרי לחכם מחכמי האיסלם וישאלו לתורתו ולמעשהו
55 דקות
מילות מפתח:איסלם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
יחס האיסלם אל מה שמחוץ לו
יחס האיסלם אל מה שמחוץ לו
53 דקות
מילות מפתח:איסלם
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
היהודים וזרע היהודים . דברי החבר היהודי
היהודים וזרע היהודים . דברי החבר היהודי
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
עיקרי האמונה כהגדרת המכנה המשותף למאמיני הדת
עיקרי האמונה כהגדרת המכנה המשותף למאמיני הדת
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
העניין האלוהי
העניין האלוהי
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מניין שנות היצירה
מניין שנות היצירה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עבריות התגלות – מאמר ראשון פסקה מט
עבריות התגלות - מאמר ראשון פסקה מט
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
בדיקת אמינותו של משה
בדיקת אמינותו של משה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מניין השנים לבריאת העולם בהודו ובישראל
מניין השנים לבריאת העולם בהודו ובישראל
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
משמעות גיל העולם
משמעות גיל העולם
מספר פרק בסדרה : 18
play3