Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הרב חרל''פ - התשסו

"הכל פלא והכל גלוי"
34 דקות
פרשת מטות - סוגיית הנקמה
70 דקות
מילות מפתח:פרשת מטות
פי הבאר ופי הארץ- על פרשת בלק
89 דקות
מילות מפתח:פי הארץ, פרשת בלק
מדוע קרח ועדתו מתו במיתה משונה מכל מיתה אחרת בעולם ? פרשת קרח
103 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
פרשת שלח לך
58 דקות
פרשת בהעלותך
56 דקות
פרשת אמור
70 דקות
מילות מפתח:פרשת אמור
יציאת מצרים
70 דקות
מילות מפתח:פסח
פרשת ויקהל
79 דקות
פרשת זכור מחיית עמלק
77 דקות
פרשת משפטים
59 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים
פרשת בשלח
53 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח
פרשת וארא - מתי ומפני מה הניסים מופיעים במציאות ?
75 דקות
פרשת ויגש
46 דקות
פרשת וישב
74 דקות
באנו אל אחיך אל עשו - פרשת וישלח
72 דקות
מילות מפתח:עשו
זיווגו של יעקב עם רחל ולאה - פרשת ויצא
73 דקות
היחס בין יעקב לעשו
77 דקות
מילות מפתח:עשו
פרשת חיי שרה
71 דקות
פרשת לך לך חלק ב
68 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
פרשת לך לך חלק א
69 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך