Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הרב חרל''פ - התשסו

34 דקות
"הכל פלא והכל גלוי"
פרק 23
70 דקות
פרשת מטות - סוגיית הנקמה
פרק 22
89 דקות
פי הבאר ופי הארץ- על פרשת בלק
פרק 21
103 דקות
מדוע קרח ועדתו מתו במיתה משונה מכל מיתה אחרת בעולם ? פרשת קרח
פרק 20
58 דקות
פרשת שלח לך
פרק 19
56 דקות
פרשת בהעלותך
פרק 18
70 דקות
פרשת אמור
פרק 17
70 דקות
יציאת מצרים
פרק 16
79 דקות
פרשת ויקהל
פרק 15
77 דקות
פרשת זכור מחיית עמלק
פרק 14
59 דקות
פרשת משפטים
פרק 13
53 דקות
פרשת בשלח
פרק 12
75 דקות
פרשת וארא - מתי ומפני מה הניסים מופיעים במציאות ?
פרק 11
46 דקות
פרשת ויגש
פרק 10
74 דקות
פרשת וישב
פרק 9
72 דקות
באנו אל אחיך אל עשו - פרשת וישלח
פרק 8
73 דקות
זיווגו של יעקב עם רחל ולאה - פרשת ויצא
פרק 7
77 דקות
היחס בין יעקב לעשו
פרק 6
71 דקות
פרשת חיי שרה
פרק 5
68 דקות
פרשת לך לך חלק ב
פרק 4
69 דקות
פרשת לך לך חלק א