ערב פסח | הדלקת נרות: Ta’anit Bechorot | הבדלה: Candle lighting: 18:21 (ירושלים)

סדרה: המצווה היומית -

פרק 5
9 דקות
מצוות סיפור יציאת מצרים
פרק 4
7 דקות
מצות שחיטת קרבן הפסח
פרק 3
5 דקות
מצות לא תעשה - שלא לאכול גיד הנשה
פרק 2
7 דקות
מצות מילה
פרק 1
5 דקות
המצוה הראשונה בתורה מצוות פרו ורבו

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!