פרשת: וישב | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:15 (ירושלים) 

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשעא

פרק 12
51 דקות
המתחרט על מצוותיו .. הרי זה מאבד אותן
פרק 11
49 דקות
חשבון הזכויות והעוונות
פרק 10
56 דקות
אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא על עברות שבין אדם למקום"
פרק 9
51 דקות
תשובה מעשית - הרב אורי שרקי
פרק 8
59 דקות
איזוהיא תשובה גמורה ?
פרק 7
51 דקות
ארבעה חילוקי כפרה
פרק 6
54 דקות
האם אפשרית כפרה על עוונות ללא תשובה עליהן ?
פרק 5
57 דקות
שעיר המשתלח
פרק 4
54 דקות
הוידוי
פרק 3
53 דקות
האם תשובה קשורה בחטאים דווקא? הרב אורי שרקי
פרק 2
46 דקות
"מצות עשה שישוב החוטא מחטאו"
פרק 1
59 דקות
רק קלקול חמור וגדול עלול לאבד לגמרי את החלק לעולם הבא

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן