Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תלמוד תורה -

פרק 7
55 דקות
היחס לרבו של האדם
פרק 6
57 דקות
איך מלמדים תורה
פרק 5
61 דקות
מי שנשאו לבו ... להיות מוכתר בכתר תורה
פרק 4
53 דקות
כתר תורה - הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל
פרק 3
53 דקות
חשיבות החינוך התורני בעם ישראל - מושיבים מלמדי תינוקות .. בכל עיר ועיר בישראל
פרק 2
54 דקות
החיוב לשלש את זמן הלימוד במקרא משנה וחידושי בינה
פרק 1
52 דקות
ללמוד תורה ולכבד מלמדיה ולומדיה
דילוג לתוכן