He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות מעגל השנה -

בית המדרש
הלכות בעינייני יין
הלכות בעינייני יין
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עינייני טו בשבט
עינייני טו בשבט
51 דקות
מילות מפתח:טו בשבט
נושא: טו בשבט
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סדר ארבע פרשיות של חודש אדר – משנה ברורה סימן תרפה
סדר ארבע פרשיות של חודש אדר - משנה ברורה סימן תרפה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הלכות מקרא מגילה וארבע פרשיות
הלכות מקרא מגילה וארבע פרשיות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הלכות טו בשבט ובדיקת פירות מתולעים
הלכות טו בשבט ובדיקת פירות מתולעים
37 דקות
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לימוד תורה צריך להיות בהעברה מרב לתלמיד ולא מספרים בלבד, דיני חולה בשבת
לימוד תורה צריך להיות בהעברה מרב לתלמיד ולא מספרים בלבד, דיני חולה בשבת
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
שו"ת בנושאים שונים, הלכות קמחא דפסחא
שו"ת בנושאים שונים, הלכות קמחא דפסחא
40 דקות
מילות מפתח:הלכות פסח
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הרב מרדכי ענתבי: הלכות ברכת האילנות
הרב מרדכי ענתבי: הלכות ברכת האילנות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מצוות והגדת לבנך ביום ההוא
מצוות והגדת לבנך ביום ההוא
9 דקות
מילות מפתח:הלכות פסח
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הנהגות בזמן הסעודה
הנהגות בזמן הסעודה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
דיני מים אחרונים – האם חובה או בטלו ?
דיני מים אחרונים - האם חובה או בטלו ?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תרומות ומעשרות
תרומות ומעשרות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
נטילת ידים שחרית כשקמים בבוקר
נטילת ידים שחרית כשקמים בבוקר
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הלכות קריאת מגילה תשע"א
הלכות קריאת מגילה תשע"א
24 דקות
מילות מפתח:פורים, קריאת מגילה
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הלכות פורים תשע"א
הלכות פורים תשע"א
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
שינוי יעוד לכספי צדקה
שינוי יעוד לכספי צדקה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הלכות פסח תשע"א
הלכות פסח תשע"א
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דיני בדיקת חמץ ברכתה מקום הבדיקה
דיני בדיקת חמץ ברכתה מקום הבדיקה
מספר פרק בסדרה : 18
play3