יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

סדרה: הלכות מעגל השנה -

פרק 58
77 דקות
ריבוי הסעודות בערב יום הכיפורים , כפרות תרנגולים פיוס ותיקון על עברות שבין אדם לחברו
פרק 57
33 דקות
דיני ימי תחנונים וערב ראש השנה
פרק 56
26 דקות
עדיפות שתיית היין במצוות ארבע כוסות וסוג היין
פרק 55
33 דקות
מצוות הסיבה בליל הסדר ושתיית ארבע כוסות
פרק 54
31 דקות
ההכנות לליל הסדר ומצוות ישיבה בהסיבה
פרק 53
28 דקות
דיני קריאת המגילה
פרק 52
28 דקות
קריאת שמע על המיטה
פרק 51
40 דקות
הלכות תענית אסתר
פרק 50
32 דקות
סדר ארבע פרשיות של חודש אדר
פרק 49
31 דקות
עבודת ה' בחיי המעשה
פרק 48
32 דקות
זמן הדלקת נרות חנוכה
פרק 47
45 דקות
מקום הנחת נר חנוכה
פרק 46
38 דקות
הלכות צום תשעה באב שחל במוצאי שבת
פרק 45
5 דקות
אכילת פירות ארץ ישראל וקניה מאחינו בני ישראל
פרק 44
40 דקות
חג ללא תאריך וללא הלכות בשולחן ערוך - מה מעמדו של חג השבועות ?
פרק 41
28 דקות
בדיקת חמץ וזהירות מחמץ שמשיירים לערב הפסח
פרק 43
8 דקות
הלכות אכילת קרבן פסח
פרק 42
25 דקות
דין ההסיבה וחיוב שתיית ארבע כוסות בליל הסדר
פרק 40
34 דקות
ביעור חמץ - נקיונות הבית - חלק ב
פרק 39
6 דקות
חבישת כיפה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!